Bedrijf in beeld – bij fotografie JZ

Bedrijf in beeld

Bij bedrijfsfotografie wordt er gekeken naar het soort bedrijf en de werkomgeving om daar vervolgens op in te kunnen spelen. Denk aan overzichtsfoto’s, detailfoto’s en zelfs hoogtefotografie.