Productfotografie

Productfotografie

Bij bedrijfsfotografie wordt er gekeken naar het soort bedrijf en de werkomgeving om daar vervolgens op in te kunnen spelen. Denk aan overzichtsfoto’s, detailfoto’s en zelfs hoogtefotografie.